Liên lạc

* Trụ sở chính
2102 Commerce Dr, San Jose, CA 95131 – USA

* Giờ làm việc
Thứ Hai – Thứ  Sáu
8:00am – 6:00pm (PST)
Đóng cửa vào các ngày lễ

* Thông tin mua bán hàng
Email: sales@ceenee.com
Phone: 408-444-5093

Đối với những yêu cầu liên quan đến mua bán sản phẩm, xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây. (Đối với các câu hỏi hỗ trợ, để cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất, hãy sử dụng chuyên mục hệ thống hỗ trợ của chúng tôi)

Nhập tên (Bắt buộc)

Địa chỉ email (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung của bạn

Have Something To Say?

You must be logged in to post a comment.