Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Bấm vào shop_1 bên cạnh mỗi sản phẩm để mua nó. Bạn sẽ thấy thông tin sau hiển thị trong Giỏ hàng của bạn.

cart

Bước 2:

  1. Nếu bạn muốn xử lý thanh toán và vận chuyển hàng thì hãy bấm nút “Thanh toán” để đến trang Thanh toán.
  2. Còn nếu bạn cần xem lại hoặc cập nhật lại thông tin Giỏ hàng của bạn thì bấm nút “Giỏ hàng”. Giao diện sau sẽ hiện ra:

view_cart_vn

  • Tại đây, bạn có thể thay đổi số lượng cho bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn rồi bấm nút “Cập nhật giỏ hàng” để lưu lại thông tin.
  • Nếu bạn có mã giảm giá thì hãy nhập nó vào và bấm nút “Áp dụng mã giảm giá”.
  • Bấm nút “Tiến hành thanh toán” để đến trang Thanh toán.

Bước 3:

Xem trang Thanh toán và thực hiện những việc sau:

  1. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu.
  2. Lựa chọn phương thức thanh toán: PayPal hoặc Thẻ tín dụng (Credit card).

place_order

  • Nếu chọn PayPal: thì bấm vào nút “Đặt hàng” để vào trang PayPal để hoàn tất việc mua hàng.
  • Nếu chọn Thẻ tín dụng (Credit card): thì bạn cần phải điền tất cả thông tin yêu cầu liên quan đến phương thức thanh toán này như  “Credit card number”, “Credit card type”, “Expiration date”, “CVV2″; tiếp đến bấm nút “Đặt hàng” để hoàn tất việc mua hàng và xem lại đơn hàng của bạn.

Have Something To Say?

You must be logged in to post a comment.